Privacy

Op deze pagina lees je meer informatie over het privacybeleid van Praktijk Mijn Lijf, hoe om wordt gegaan met jouw gegevens en hoe deze worden beschermd.

"Praktijk Mijn Lijf vind jouw privacy belangrijk"

Privacy is een recht voor iedereen en bescherming van uw persoonsgegevens vind ik dan ook erg belangrijk. Om mijn vak goed te kunnen uitvoeren heb ik enkele gegevens van jou nodig zoals bijvoorbeeld jouw naw-gegevens, jouw telefoonnummer en jouw eventuele medische klachten. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en
Massage in Huizen bij Fatima
Fatima
Eigenaresse

Ruim 12 jaar ervaring

Mijn achtergrond is fysiotherapie en door het volgen van diverse cursussen en opleidingen heb ik dit verder uitgebreid met massages.

vanaf 30 euro

Je boekt bij Praktijk Mijn Lijf al een massage vanaf 30 euro. Bekijk hieronder het volledige aanbod.

Tevreden klanten

Daar doe ik het voor! Inmiddels hebben ruim 23 klanten Praktijk Mijn Lijf gewaardeerd met 5 van 5 sterren.

Welke persoonlijke data worden verzameld en waarom.

Praktijk Mijn Lijf hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en doet er dan ook alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven op deze pagina;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt en alleen die gegevens worden gebruikt die nodig zijn om de massage uit te voeren;
 • Bij elk intakegesprek gevraagd zal worden om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Praktijk Mijn Lijf technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Uw persoonsgegevens in principe niet worden doorgeven aan andere partijen, tenzij je jouw financiële verplichtingen niet bent nagekomen en wij genoodzaakt zijn om uw naw gegevens door te zetten naar het incassobureau;
 • Praktijk Mijn Lijf op de hoogte is van jouw van rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Praktijk Mijn Lijf is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van deze pagina nog vragen hebben laat het mij dan weten want ik sta je graag te woord.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Praktijk Mijn Lijf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Een gerichte massagebehandeling waarbij rekening wordt gehouden met uw fysieke gesteldheid en/of lichamelijke klachten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen massage of zwangerschapsyoga;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft Praktijk Mijn Lijf de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Medische achtergrond (dit is nodig voor de contra indicatie om te beoordelen of een behandeling mogelijk is).

Jou persoonsgegevens worden door Praktijk Mijn Lijf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Dat je onder behandeling bent bij Praktijk Mijn Lijf of regelmatig terugkomt voor een massage en/of zwangerschapsyoga. Als je geen gebruik meer maakt van de diensten die Praktijk Mijn Lijf aanbiedt dan zullen jouw persoonsgegevens na een periode van 5 jaar vernietigd worden. 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt mocht dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van communicatie.

Praktijk Mijn Lijf geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Praktijk Mijn Lijf verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen

Praktijk Mijn Lijf verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Mijn Lijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Praktijk Mijn Lijf kan vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Verwijdering of intrekking van uw persoonsgegevens is mogelijk maar indien u terugkomt voor een nieuwe behandeling dan zal opnieuw een intake plaatsvinden waarvan de kosten (van 15 euro) aan je worden doorberekend.

Klachten

Mocht je klachten hebben inzake jouw persoonsgegevens en/of verwerking van jouw persoonsgegevens laat het mij dan weten, ik sta je graag te woord.

Meer informatie over jouw privacy

Heb je vragen over jouw privacy of over een massage? Dat kan altijd!
Ik ben te bereiken via mobiel, e-mailWhatsApp of het contactformulier invullen.
Ik neem dan binnen 24 uur contact met je op. Hopelijk tot snel bij Praktijk Mijn Lijf!

Openingstijden

Maandag – gesloten
Dinsdag – 9:00 uur t/m 22:00 uur
Woensdag – 12:00 uur t/m 22:00 uur
Donderdag – 9:00 uur t/m 22:00 uur
Vrijdag – 12:00 uur t/m 22:00 uur
Zaterdag – 8:30 uur t/m 20:00 uur
Zondag – gesloten

Bezoekadres

Aristoteleslaan 36
1277 AS Huizen

Massage Huizen | Blaricum | Eemnes | Laren

Praktijk Mijn Lijf is gevestigd in Huizen in het 4e kwadrant vlakbij Blaricum en de Blaricummermeent. De praktijk is dus ook goed bereikbaar als je buiten Huizen woont zoals Eemnes, Blaricum, Laren, Bussum.

Praktijk Mijn Lijf – Massage & Yoga
Aristoteleslaan 36, 1277 AS Huizen
Telefoon: 06-24155586
E-mail: info@praktijkmijnlijf.nl
KVK inschrijving: 67172393

© Copyright 2020 – www.praktijkmijnlijf.nl

Alle teksten en foto’s op deze website zijn eigendom van Praktijk Mijn Lijf. Het is niet toegestaan de teksten te kopiëren, aan te passen, te publiceren, op te slaan of te gebruiken in welke vorm dan ook, zowel offline als online, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Mijn Lijf.

Powered by Maclickonline.nl

sitemap | contact | massage